Snehodiya
A project byHIDCO

Upcoming events

DEADPOOL VS WOLVERINE (Hindi 3D)

Time: 12.00 P.M., 2.45 P.M., 5.30 P.M. & 8.20 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-1

MAIN MULAYAM SINGH YADAV (Hindi)

Time: 12.30 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-2

DEADPOOL VS WOLVERINE (Eng. 2D)

Time: 3.20 P.M. & 8.00 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-2

MANIK BABUR MEGH (Bangla)

Time: 6.00 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-2

AJOGYO (Bangla)

Time: 5.50 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-3

SUCHANA (Bangla)

Time: 4.15 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-3

KALKI 2898AD (Hindi 2D)

Time: 8.10 P.M. Venue: Nazrultirtha Screen No.-3